Get Adobe Flash player

Opłaty podypl.

Opłaty i Harmonogram - studia podyplomowe

WPISOWE - 150 zł*

 

CZESNE

 

1.  OPŁATA ROCZNA

     STUDIA PODYPLOMOWE - 2550 zł.

2.  OPŁATA W 12 RATACH

Termin wpływu na rachunek Kwota w zł
semestr zimowy
przy składaniu dokumentów 500,00
15 września br. 250,00
15 października br. 250,00
15 listopada br. 200,00
15 grudnia br. 200,00
15 stycznia br. 200,00
15 lutego br. 200,00
15 marca br. 200,00
15 kwietnia br. 200,00
15 maja br. 200,00
15 czerwca br. 200,00
15 lipca br. 200,00

 

CZESNE ORAZ HARMONOGRAM
DLA SŁUCHACZY OD 01 STYCZNIA 2018 r.

 

Wprowadza się od 01 stycznia 2018 r. następujący cennik opłat za studia podyplomowe w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach.

§ 1

      1) opłata wpisowa na studia podyplomowe w wynosi 150 zł
   (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) i nie podlega zwrotowi.
2)
opłata za jedną specjalność na studiach podyplomowych w wynosi – 2250 zł,
3)
opłata za dwie specjalności na studiach podyplomowych w wynosi – 4050 zł,
4)
opłata dla absolwentów studiów podyplomowych LSW w Rykach (z ostatnich trzech lat) w wynosi
     – 1850 zł.
5)
harmonogram opłat:

           a) opłata roczna za jedną specjalność:

    studia podyplomowe – 2250 zł.
      
istnieje możliwość wpłaty czesnego w 10 ratach w następujących
         wysokościach  i terminach
:

 

Termin wpływu na rachunek Kwota w zł
semestr letni (wiosenny) semestr zimowy
przy składaniu dokumentów 240,00
15 kwiecień br. 15 października br. 240,00
15 maja br. 15 listopada br. 240,00
15 czerwca br. 15 grudnia br. 240,00
15 lipca br. 15 stycznia br. 240,00
15 sierpnia br. 15 lutego br. 240,00
15 września br. 15 marca br. 240,00
15 października br. 15 kwietnia br. 240,00
15 listopada br. 15 maja br. 240,00
15 grudnia br. 15 czerwca br. 240,00

 

b) opłata roczna za dwie specjalności:

    studia podyplomowe – 4050 zł.
      
istnieje możliwość wpłaty czesnego w 10 ratach w następujących
         wysokościach  i terminach
:

Termin wpływu na rachunek Kwota w zł
semestr letni semestr zimowy
przy składaniu dokumentów 420,00
15 kwiecień br. 15 października br. 420,00
15 maja br. 15 listopada br. 420,00
15 czerwca br. 15 grudnia br. 420,00
15 lipca br. 15 stycznia br. 420,00
15 sierpnia br. 15 lutego br. 420,00
15 września br. 15 marca br. 420,00
15 października br. 15 kwietnia br. 420,00
15 listopada br. 15 maja br. 420,00
15 grudnia br. 15 czerwca br. 420,00

 

 c) opłata dla absolwentów studiów podyplomowych LSW w Rykach (z ostatnich trzech lat):

    studia podyplomowe – 1850 zł.
      
istnieje możliwość wpłaty czesnego w 10 ratach w następujących
         wysokościach  i terminach
:

Termin wpływu na rachunek Kwota w zł
semestr letni semestr zimowy
przy składaniu dokumentów 200,00
15 kwiecień br. 15 października br. 200,00
15 maja br. 15 listopada br. 200,00
15 czerwca br. 15 grudnia br. 200,00
15 lipca br. 15 stycznia br. 200,00
15 sierpnia br. 15 lutego br. 200,00
15 września br. 15 marca br. 200,00
15 października br. 15 kwietnia br. 200,00
15 listopada br. 15 maja br. 200,00
15 grudnia br. 15 czerwca br. 200,00

 

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto Uczelni:

29 8002 0004 0044 7456 2003 0001

PS Bank

Bank Spółdzielczy w Piasecznie

* PROMOCJA