Get Adobe Flash player

Opłaty podypl.

Opłaty i Harmonogram - studia podyplomowe

WPISOWE - 200 zł

 

CZESNE ORAZ HARMONOGRAM
DLA SŁUCHACZY OD 01 CZERWCA 2018 r.

 

Wprowadza się od 01 czerwca 2018 r. następujący cennik opłat za studia podyplomowe w Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach.

§ 1

      1) opłata wpisowa na studia podyplomowe w wynosi - 200 zł
   (słownie: dwieście złotych) i nie podlega zwrotowi.
2)
opłata za jedną specjalność na studiach podyplomowych w wynosi – 2300 zł,
3)
opłata za dwie specjalności na studiach podyplomowych w wynosi – 4600 zł,
4)
harmonogram opłat:

           a) opłata roczna za jedną specjalność:

    studia podyplomowe – 2300 zł.
      
istnieje możliwość wpłaty czesnego w 10 ratach w następujących
         wysokościach  i terminach
:

 

Termin wpływu na rachunek Kwota w zł
semestr letni (wiosenny) semestr zimowy
przy składaniu dokumentów 500,00
15 marca br. 15 września br. 200,00
15 kwietnia br. 15 października br. 200,00
15 maja br. 15 listopada br. 200,00
15 czerwca br. 15 grudnia br. 200,00
15 lipca br. 15 stycznia br. 200,00
15 sierpniabr. 15 lutego br. 200,00
15 września br. 15 marca br. 200,00
15 października br. 15 kwietnia br. 200,00
15 listopada br. 15 maja br. 200,00
15 grudnia br. 15 czerwca br.

200,00

 

b) opłata roczna za dwie specjalności:

    studia podyplomowe – 4600 zł.
      
istnieje możliwość wpłaty czesnego w 10 ratach w następujących
         wysokościach  i terminach
:

Termin wpływu na rachunek Kwota w zł
semestr letni semestr zimowy
przy składaniu dokumentów 500,00
15 marca br. 15 września br. 430,00
15 kwietnia br. 15 października br. 430,00
15 maja br. 15 listopada br. 430,00
15 czerwca br. 15 grudnia br. 430,00
15 lipca br. 15 stycznia br. 430,00
15 sierpnia br. 15 lutego br. 430,00
15 września br. 15 marca br. 430,00
15 października br. 15 kwietnia br. 430,00
15 listopada br. 15 maja br. 430,00
15 grudnia br. 15 czerwca br. 430,00

 

 

Wpłaty należy dokonywać na konto Uczelni:

29 8002 0004 0044 7456 2003 0001

PS Bank

Bank Spółdzielczy w Piasecznie