Get Adobe Flash player

Władze uczelni

 

kadr foto04

J.M.  REKTOR LSW

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej W. JASIŃSKI

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (Chemia i Technologia Nafty i Węgla) oraz Wydziału Nauk o Ziemi (Instytut Nauk Geologicznych) Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat i habilitacja w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tytuł naukowy profesora z zakresu Nauk o Ziemi. Generalny Dyrektor Górniczy II Stopnia. Ukończona Polsko- Amerykańska Szkoła Biznesu oraz kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Były członek Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego. Były rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu. Uprawnienia biegłego z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie „ocen oddziaływania na Środowisko” (nr 0001);Certyfikat eksperta w zakresie gospodarki odpadami nr 2006/018 (Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”). Stanowiska kierownicze w wielu państwowych i prywatnych, naukowych i komercyjnych przedsięwzięciach, m.in.: prezes zarządu Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi „Cuprum” Sp. z o.o. Wrocław; dyrektor naczelny ds. gospodarki zasobami i ekologii, KGHM Polska Miedź S.A;. właściciel firmy konsultingowej „AWJ Andrzej Jasiński” . Członek kilku Rad Nadzorczych w spółkach prywatnych oraz Skarbu Państwa. Doradca Wicepremiera ,Ministra Gospodarki; doradca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; Przewodniczący Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska; Wiceprezes Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”; Prezes Stowarzyszenia Promocji Paliw Alternatywnych. Doradca w kilku firmach w zakresie geologii, górnictwa, technologii chemicznych i ochrony środowiska. Autor lub współautor ponad stu publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Uczestnik wielu konferencji w kraju i zagranicą.

 

Kanclerz LSW

mgr Piotr SOCHACKI

 

 

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego

ks. dr Jerzy Marek Król