Get Adobe Flash player

Studia licencjackie

LSW zaprasza 1

 Studia licencjackie

 Studia licencjackie (studia pierwszego stopnia) umożliwiają uzyskanie wiedzy lub umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowują do pracy w określonym zawodzie. Studia licencjackie trwają, co najmniej sześć semestrów.

Nauka na studiach pierwszego stopnia wymaga wcześniejszego ukończenia szkoły średniej i zdania matury. Studia licencjackie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Tytuł ten oznacza wykształcenie wyższe licencjackie. Ukończenie tych studiów umożliwia kontynuowanie nauki na studiach magisterskich (studiach drugiego stopnia).