Get Adobe Flash player

studia podyplomowe

 

Studia podyplomowe

 

Studia Podyplomowe trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe dające pełne kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zajęć zgodnie z ukończoną specjalnością.

Prowadzone są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dotyczące kwalifikacji nauczycieli, jak również zgodnie z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia podyplomowe realizowane są w wymiarze 350 godzin zajęć na które składają się wykłady i ćwiczenia oraz 150 godzin praktyk, co daje łączną liczbę 500 godzin. 49% zajęć realizowanych jest w formie e-learningu, ułatwiając tym samym naukę słuchaczom studiów podyplomowych.