Get Adobe Flash player

INFORMACJA WSGE

wsgeprawo

 
www.wsge.edu.pl

 

Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunku pedagogika, w proponowanych specjalnościach:

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
pedagogika resocjalizacyjna z sądową
pedagogika terapeutyczna i resocjalizacja
edukacja obronna
doradztwo zawodowe
specjalista ds. uzależnień od mediów cyfrowych

 

Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, w proponowanych specjalnościach:

Bezpieczeństwo publiczne ze szkoleniem policyjnym
 Bezpieczeństwo ekologiczne
 Specjalista ds. Bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
 Bezpieczne zarządzanie biznesem
 Administracja bezpieczeństwa publicznego

 

Studia drugiego stopnia prowadzone są na kierunku zarządzanie, w proponowanych specjalnościach:

  Zarządzanie w biznesie/ Business Administration:

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 

(W Lubelskiej Szkole Wyższej w Rykach został utworzony Punkt konsultacyjno – rekrutacyjny Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie)


 CZESNE NA ROK 2016/2017

PEDAGOGIKA
WPISOWE 0 zł
  CZESNE za sem. 1800 zł

płatne miesięcznie od września w 10-ciu ratach po 360 zł.

płatne do 20-go każdego miesiąca,

na konto PKO BP S.A.

15 1020 1127 0000 1702 0208 8383

(do pierwszej raty prosimy doliczyć 21 zł

za wyrobienie legitymacji – dotyczy tylko I roku)