Get Adobe Flash player

ZASADY REKRUTACJI

Rekrutacja odbywa się według kolejności zgłoszeń, dokumenty należy składać:

1)
Osobiście:

     a) dziekanat studiów licencjackich LSW w Rykach,
     b)
punkty rekrutacyjno-informacyjne.

2) Rekrutacja elektroniczna > e-rekrutacja (nie zwalnia od dostarczenia dokumentów)

 

* PROMOCJA studiów licen.Wymagane dokumenty:

1. Podanie, kwestionariusz osobowy  - ( pobierz dokumenty )
2. Świadectwo dojrzałości + świadectwo ukończenia szkoły + kserokopie obu świadectw
3. Aktualne fotografie - 4 szt. (zgodnie z wymaganiami stosowanymi do fotografii do dowodów osobistych
4. Kserokopia dowodu osobistego
5. 2 koperty z adresem kandydata i znaczkami.
6. Dowód wniesienia wpłaty wpisowego i czesnego
7. Zdjęcie w formie elektronicznej ( na płycie) w formacie BMP roz. 114x144 piksele